Хотел Форум предлага месечен абонамент за ползване на паркинга на хотела.

Цена за месец – 150 лв.